Game Details

 • Name: Rural Homecoming 2 Shiori
 • Developer: NTRMAN
 • Translator: PCH + ThunderCock (g18vn)
 • Version: Final
 • OS: Windows
 • Date: 2021-10-09
 • Size: 306mb
 • Language: English, Việt Hóa
 • Genre: NTR, Cheat, Milf, Incest, Vaginal, Oral,…

1. OverView:

The Rural Homecoming 2

2. DOWNLOAD GAME:

English

Treasure Password:

5TGTthQgW6yVU9no+BrQ6gUMSgyRA6B6gHVJQXRq6SWgfsPM
Việt Hoá

Password Download:

UI/taCh074pWtyaPpLdTCscebAqzwRwiUiBkU479SE6xanS6
Chú ý

Lưu ý: Vào game ở góc trái đổi thành tiếng trung (chinese) để hiển thị tiếng việt, do dịch trên bản tiếng trung nên font bị lỗi !

5. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply