FAQ

FAQ's

Bị Lỗi font tiếng nhật hoặc không chơi được game tiếng nhật do thiếu Font?

Q: Có trình giả lập tiếng nhật nào giúp tôi thoát cảnh PC không hỗ trợ do thiếu font tiếng nhật không?
A: Có chứ! Bạn thử sử dụng trình giả lập Locale Emulator. Locale Emulator giúp bạn mô phỏng nhiều thứ tiếng hơn là chỉ tiếng nhật. Hãy đọc thêm bài viết này nhé: Setup Locale Emulator

Sử Dụng KiriKiroid 2 để chơi game trên điện thoại?

Q: Làm thế nào để chơi game KiriKiri trên điện thoại vậy.
A: Bạn hãy đọc chi tiết hướng dẫn từ bài viết này nhé: Sử Dụng KiriKiroid 2 để chơi game trên điện thoại

0 Comments

Đăng nhận xét