Tên tôi là Hajime Namikawa.
Đang theo học khoa nghiên cứu Manga tại một trường đại học. Chỉ là một sinh viên bình thường thuộc “Otasa”, nơi otaku gọi là “Manken” tụ tập.

Himezuki-san, thành viên duy nhất của câu lạc bộ, tốt bụng với tất cả các chuyên viên máy tính và luôn mỉm cười.
Nhờ đó, không khí tại đây rất tốt và cần thiết cho câu lạc bộ này.

Hanasaki, một sinh viên năm thứ nhất, đã tham gia câu lạc bộ đó vì một số lý do như không có bất kỳ định kiến ​​nào đối với otaku. Còn về Hanasaki-san, đã sớm có cách làm quen với các thành viên trong nhóm.

Điều đó thật tốt, nhưng có vẻ không bình thường…
DEVELOPER: Apatite
PUBLISHER: Apatite
RELEASE DATE: 26/06/2020
Size: 499mb
GENRE: Group, Cosplay, Cute, Visual Novel,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply