Game Details

 • Name: My Real Desire
 • Developer: Lyk4n
 • Translator: No
 • Version: Ch.2 Ep.3 Full
 • OS: Windows, Linux, Mac, Android
 • Date: 2021-11-08
 • Size: Eng~ 2.1gb; Vh~600mb
 • Language: English
 • Genre: 3DCG, Male protagonist, Big tits, Animated, Oral sex, Vaginal sex, Mobile game, Creampie, Footjob, Handjob, Harem, Rape, Romance, Sandbox, Sleep sex, Virgin

1. OverView:

You take a role as MC who just graduated from university. You got a job in a different city, so you have to move into a shared house where everything begins.
Meet hot girls, make friends, and explore the story to find out what your real desire is…

Bạn đảm nhận vai trò MC vừa tốt nghiệp đại học. Bạn có một công việc ở một thành phố khác, vì vậy bạn phải chuyển đến một ngôi nhà chung, nơi mọi thứ bắt đầu.
Gặp gỡ các cô gái nóng bỏng, kết bạn và khám phá câu chuyện để tìm ra mong muốn thực sự của bạn là gì …

2. DOWNLOAD GAME:

English

Windows:

Android Ch.2 Ep.3 Part2:

Mac Ch.2 Ep.3 Part2:

Android:

Việt Hoá Ch.2 Ep.3 Part 1

Password Download:

iov9JOg8QTRA6+vmQlkCpYPSlUITekd/NXPC5q6Pn0k+YuzE

Password Download:

SOtheD1AFPwrzQv5vnKc/qzpoFVaYH9sCfcU1648G70YLDbu
Changelog

Ch.2 Ep.3 Part2
– 1645 lines of code and dialogue.
– 250 new images.
– 12 new animations.
– Main story progression.
– Wendy’s events.
– New LI added.

Ch.2 Ep.3 Part 1
– 302 New scenes.
– 12 New animations.
– 2167 Lines of dialogue & script.
– Main story’s event.
– Sally’s event. (About 50% of the content, so you need to be on her route to be able to enjoy the update.)
– Krystal’s short event.
– Wendy’s short event.
– 1 New background music.

Ch.2 Ep.2 Full
– 282 All images
– 13 New animations
– Alice’s short event
– Main story event
– Yui’s event
– Sally & Eira’s event

Developer Notes

Since English isn’t my native language, so you’ll often see grammar mistakes. I’m sorry for that, but I’ve tried my best.

5. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

5 Comments

 by Ok1 in 20/06/2021

Ad ơi mod bản vh của gvnvh đi

 by Danh phan khiêm in 21/06/2021

Việt hóa đi ad min ơi please 🙏🙏🙏🥺🥺🥺

 by Tổ Sư Hentai in 12/03/2022

Khi nào cơ bạn việt hoá mới vậy ad đang chơi hay hóng quá

 by Snnssnksks in 19/06/2022

Bảng này chưa full đúng ko bạn

 by Lucci in 20/06/2022

Chưa full đâu bạn!

Leave a Reply