Game Details

 • Name: LEAUGE NTR: The Lady of Luminosity
 • Developer: Firolian
 • Translator: gvnvh18
 • Version: n/a
 • OS: Windows, Android, Linux
 • Date: 12/02/2022
 • Size: ~100mb
 • Language: English, Việt Hóa
 • Genre: Bondage, Cheating, 2d game, game,…

1. OverView:

Mối quan hệ của Lux và Sylas đã diễn ra trong nhiều năm! Lux thường xuyên đến gặp Sylas trong nhà giam, Sylas đã chỉ dẫn cho Lux cách để kiểm soát ma thuật của mình.

Nhưng rồi, tình cảm giữa hai người bắt đầu nảy sinh. Một ngày nọ, mối quan hệ của cả hai đã bị bại lộ. Gia đình Lux nhanh chóng đưa Sylas lên giá treo cổ. Vào cái đêm, trước ngày thi hành án diễn ra. Lux đã lẻn đến phòng giam để gặp Sylas lần cuối, và Sylas đã nhờ Lux một chuyện…?!

2. DOWNLOAD GAME:

English

Treasure Password:

Fd1MjNwhe2X+0rDxzp56vZ0OyO0A5Aa9q/biGK7tyl5btt8J

Password Download:

+08xqq1uCEx25cd24JmeUAHiOiZxwXJCO2+5QKLBviadwX4M
Việt Hoá

Password Download:

/XR8ubbJI++nZ6C+9MZkzaLQY3jVU6XPGoTJVfGpAzf2Uw+i

Password Download:

Mi1Bkd6cZYbkn49CnXKeGMpsN6Sb1TQlWOMBdU+x/PMqzIJd

3. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

5 Comments

 by Kazuk in 19/02/2022

Link tải android error 403 rồi sói ơi

 by Lucci in 20/02/2022

Vẫn Ok mà bạn

 by TAJADOL in 09/03/2022

Mình tải đc nè

 by Thái in 11/03/2022

Chơi được ko bạn

 by Powder in 12/03/2022

Sao tải vậy ae

Leave a Reply