Câu chuyện kể về cuộc sống của hai vợ chồng bình thường, mỗi lựa chọn của bạn sẽ khiến hai vợ chồng này xảy ra các sự kiện khác nhau. Nếu bạn không thích NTR, hãy lựa chọn thật cẩn thận vào nhé.

DEVELOPER: Blade7
PUBLISHER: Blade7
RELEASE DATE: 2020-06-14
Size: 
GENRE: 3DCG, Cheating, Corruption, Hardcore,…

Download Game:

Windows:

Android:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply