Game Details

 • Name: A House in the Rift
 • Developer: Zanith
 • Translator: No
 • Version: v0.6.1r2
 • OS: Windows, Android, Linux, Mac
 • Date: 2022-02-19
 • Size: Comp=1.79gb
 • Language: English
 • Genre: 3DCG, Animated, Male protagonist, Corruption, Creampie, Handjob, Oral sex, Vaginal sex, Anal sex, Titfuck, Harem, Cuddling

1. OverView:

You were thrown into a dimensional rift and have no idea what to do. Nevertheless, other castaways from different realities join you one by one in order to form an everlasting bond of trust, friendship and physical intimacy.

Beautiful girls from various fantasy dimensions take care of you during the day, and then you go off exploring rift oddities through the night. And you can bake cakes with a succubus, wrestle with a giant voluptuous pirate captain, study magic with a young girl acolyte, and then do some extracurricular activities with them, too.
Fall in love with the girls, fall in bed with them, and fall into the different rifts every night!​

Bạn đã bị ném vào một vết nứt không gian và không biết phải làm gì. Tuy nhiên, những người cùng hoàn cảnh từ các thực tại khác nhau sẽ tham gia cùng bạn để tạo thành một mối liên kết vĩnh viễn về lòng tin, tình bạn và sự thân thiết về thể xác.

Những cô gái xinh đẹp đến từ các chiều không gian tưởng tượng khác nhau chăm sóc bạn vào ban ngày, và sau đó bạn bắt đầu khám phá những điều kỳ lạ rạn nứt xuyên đêm. Và bạn có thể nướng bánh với một con succubus, vật lộn với thuyền trưởng hải tặc khổng lồ khiêu gợi, học phép thuật với một cô gái trẻ, và sau đó cũng thực hiện một số hoạt động ngoại khóa với họ.
Yêu các cô gái, lên giường với họ, và rơi vào những rạn nứt khác nhau mỗi đêm!

2. DOWNLOAD GAME:

Changelog

v0.5.14r2

 • Cait going to Earth and getting her glasses
 • Then showing them off
 • Lyriel dressing up. Or down?
 • Some Nip Weds in the in-game gallery

v0.5.13r3

 • Xmas/Holidays event
 • But it’s really huge
 • 7 parts, 200+ renders, almost 2 minutes of animations (most of it is Doina dancing, but she got some moves and curves!)
 • Naomi’s side sex scene
 • Repeatable morning tea with Rae (three new conversations)
Developer Notes

Latest State of the Game post is there – https://www.patreon.com/posts/state-of-game-34426568

Patreon Codes

dirtypair – Maidforsex

3. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

2 Comments

 by Khjnhh in 03/08/2020

Anh ơi anh có biết super code của game ko

 by Trần Nguyên in 17/05/2021

Có ss mới chưa ạ

Leave a Reply