Liz -The Tower and the Grimoire- Việt Hóa

After having the magical grimoire stolen, Liz and her mentor Aisha, pursue the thief to a town called Bramach.
Sensing danger, Aisha tells Liz to wait for her. However, Liz decides to disregard Aisha’s order, and continues her pursuit of the thief.


Liz -The Tower and the Grimoire- Details

- RELEASE DATE: 2020-02-14
- DEVELOPER: Clymenia
- TRANSLATOR: Luccisan
- VERSION: Ver 1.05 + mod Ver1.062 + uncen v0.90
- LANGUAGE: English, Việt Hóa
- OS: Windows
- GENRE: 2D game, 2DCG, Blackmail, Corruption, Cosplay, Fantasy, Female protagonist, Group sex, Japanese game, Rape, Religion, Vaginal sex

Liz -The Tower and the Grimoire- Free Download:


  • All links are interchangeable, you can download different parts on different hosts
  • Request a game or request re-upload, visit Game Request
  • If you need help a problem, visit F.A.Q

Liz -The Tower and the Grimoire- English Verion

- Windows:


Liz -The Tower and the Grimoire- Việt Hóa

- Windows:

- Game được việt hóa bằng tools nhé. Mình edit sửa lại văn bản nhưng do solo lâu quá khiến câu văn cũng hơi khô khan.
- Xưng hô chủ yếu ở đây là Tôi - Bạn đọc có thể hơi hài hước tý khi Giáo sư của Liz là Aisha vẫn xưng tôi - bạn như đúng rồi.
- Việt hóa trên ver 1.05 do fan dịch kèm bản Mod từ Ver1.062 + uncen v0.90.
- Sử dụng Joyplay để chơi game trên android.
- Các bro đi chia sẻ nhớ để nguồn về bài viết cho mình là mình vui lắm rồi ạ. Làm ơn nhé.

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
  1. Extract/Install.
  2. Crack if needed.
  3. Play game.
  4. Have fun ^^.

0 Comments

Đăng nhận xét