Kaguya ass Việt Hóa

Clean the body of the beautiful lady


Kaguya ass Details

- RELEASE DATE: 17/02/2017
- DEVELOPER: chocofla
- TRANSLATOR: None
- VERSION: Final
- LANGUAGE: English, Việt Hóa
- OS: Windows, Android
- GENRE: Flash Game, Puzzle, 2d game,...

Kaguya ass Free Download:


  • All links are interchangeable, you can download different parts on different hosts
  • Request a game or request re-upload, visit Game Request
  • If you need help a problem, visit F.A.Q

Kaguya ass English Verion

- Windows:

- Android:


Kaguya ass Việt Hóa

- Windows:


Trong quá trình test, mình nhận được phản hồi là game quá khó nên đã giảm độ khó của mức easy từ 3000 điểm xuống 1500. Các mức normal và hard vẫn giữ nguyên như bản game gốc (dành cho những bạn muốn try hard)

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
  1. Extract/Install.
  2. Crack if needed.
  3. Play game.
  4. Have fun ^^.

1 nhận xét


EmoticonEmoticon