Không còn gì tệ bằng việc bị tấn công mà không rõ nguyên nhân. Thật may mắn mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng blog vẫn cần thời gian để sửa chữa mọi vấn đề còn lại. Mong rằng trong tương lai sẽ không còn xảy ra tình trạng như vậy nữa.